ibc group - informatics business consultants ibc group - informatics business consultants ibc group - informatics business consultants ibc group - informatics business consultants

IBC GROUP - WinEra ERP

WINEAR ERP- data comunication - ibc group - informatics business consultants
WinEra ERP - Ανταποκριθείτε στην πρόκληση!
Σε μια εποχή προκλήσεων, κινδύνων, αλλά και ευκαιριών, όταν οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και ο ανταγωνισμός κορυφώνεται σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο, αισθάνεστε την ανάγκη να βελτιώσετε την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησής σας, να την προσαρμόσετε στις νέες συνθήκες, να προβλέψετε τους κινδύνους, να εντοπίσετε τις νέες ευκαιρίες.

Τώρα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, χρειάζεστε ένα σύγχρονης τεχνολογίας λογισμικό επιχειρησιακής διαχείρισης για να ελέγξετε τη λειτουργία της επιχείρησής σας, να εκμεταλλευτείτε ολοκληρωμένα τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα και να βελτιώσετε την παραγωγικότητά της.

Το λογισμικό διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων WinEra δημιουργήθηκε για να προσφέρει στον επιχειρηματία ένα αξιόπιστο ολοκληρωμένο, ευέλικτο και αποτελεσματικό πληροφοριακό σύστημα, ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις από το διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, να εξασφαλίσει την ανοδική πορεία της επιχείρησής του και να ενισχύσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα.

Το WinEra σχεδιασμένο με την τεχνογνωσία και την πολυετή εμπειρία της Data Communication, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρίες ανάπτυξης λογισμικού για επιχειρήσεις και λογιστικά γραφεία στην Ελλάδα, μπορεί να αποτελέσει το νευρικό σύστημα της επιχείρησής σας και να σας προσφέρει όλη την πληροφόρηση που χρειάζεστε, ώστε να πάρετε τις σωστές αποφάσεις, να διοικήσετε αποτελεσματικά και να σχεδιάσετε το μέλλον.

Το WinEra απευθύνεται στις επιχειρήσεις μεσαίου και μικρού μεγέθους των κλάδων εμπορίας, μεταποίησης και παροχής υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα.

Διακρίνεται για την προηγμένη τεχνολογία του και τη δυνατότητα να προσαρμόζεται πλήρως στις ανάγκες κάθε επιχείρησης. Λειτουργεί άμεσα, προσφέροντας πλούσια πληροφόρηση και διαθέτει πληθώρα υποσυστημάτων που μπορούν να καλύψουν ολοκληρωμένα κάθε επιχειρησιακή ανάγκη σημερινή ή μελλοντική.

Εκμεταλλευτείτε την προηγμένη Τεχνολογία

Η Data Communication είναι από τις πρώτες εταιρίες ανάπτυξης λογισμικού στην Ελλάδα που δημιούργησαν, ήδη από το 1998, λύσεις σύγχρονης τεχνολογίας. Πιστοποιημένη ως Gold Certified Partner της Microsoft έχει προνομιακή πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες που αναπτύσσει η μεγαλύτερη εταιρία λογισμικού του πλανήτη, τις οποίες χρησιμοποιεί και ενσωματώνει αμέσως στις δικές της εφαρμογές.

Σύγχρονη τεχνολογία

Το WinEra έχει δομηθεί με αρχιτεκτονική client server και λειτουργεί σε γραφικό περιβάλλον (graphical user interface - GUI). Η μεθοδολογία σχεδιασμού είναι αντικειμενοστραφής (object oriented), ενώ τα αναπτυσσόμενα αντικείμενα έχουν απόλυτα συγκεκριμένους ρόλους, ώστε να μπορούν να συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους. Η ανάλυση, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη του λογισμικού και ο έλεγχός του έγινε με χρήση της πιστοποιημένης με ISO 9001 μεθοδολογίας της Data Communication.
Πλήρης αξιοποίηση των τεχνολογιών Microsoft και του Internet

Το WinEra λειτουργεί σε όλες τις καθιερωμένες πλατφόρμες (Windows NT, ΧP, Vista, Windows Server 2000, 2003, 2008). Έχει αμφίδρομη επικοινωνία με όλες τις εφαρμογές Windows (Word, Excel, Access κλπ) και αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητές τους. Επικοινωνεί άμεσα με το Internet και εκμεταλλεύεται ολοκληρωμένα τις δυνατότητες που αυτό παρέχει.

Επιπλέον, το WinEra επιτρέπει τη σύνδεση κεντρικού και υποκαταστημάτων μέσω του Internet χωρίς τη χρήση μισθωμένων γραμμών, καθώς και την απευθείας, αυτόματη, χωρίς πληκτρολόγηση αποστολή των δηλώσεων στο E-Τaxis και Eurostat.

Για την απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων και την αξιόπιστη διαχείριση μεγάλου όγκου πληροφοριών, το WinEra χρησιμοποιεί τη σχεσιακή βάση δεδομένων Microsoft SQL Server.

Λειτουργικές Ενότητες - Δομή του WinEra ERP

Το WinEra ERP είναι δομημένο σε επί μέρους λειτουργικές ενότητες και καλύπτει ολοκληρωμένα τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Η δομή σε ενότητες το καθιστά ιδανική λύση τόσο για επιχειρήσεις με σύνθετη δομή, εξειδικευμένες διαδικασίες και ειδικές μηχανογραφικές απαιτήσεις που επιθυμούν να διαθέτουν τη δυνατότητα να προσαρμόσουν την εφαρμογή στις δικές τους επιμέρους λειτουργικές ανάγκες, όσο και για επιχειρήσεις με τυποποιημένες λειτουργικές ανάγκες και απαιτήσεις. Οι ενότητες διατίθενται στην αγορά μεμονωμένα ή ως πρότυποι συνδυασμοί, με ειδική τιμολογιακή πολιτική. Η δομή της εφαρμογής σε ενότητες (modules) είναι σημαντικό πλεονέκτημα που προσφέρει στο σύστημα διάρκεια, συνέχεια και τη δυνατότητα να αναπτύσσεται παράλληλα με την πορεία της επιχείρησης που το έχει εγκαταστήσει. Η επιχείρηση που χρησιμοποιεί το WinEra ERP και διαπιστώνει ότι οι ανάγκες της έχουν μεγαλώσει ή έχουν διαφοροποιηθεί μπορεί, όποτε επιθυμήσει, να επεκτείνει τo συνδυασμό που έχει προμηθευτεί αγοράζοντας πρόσθετες ενότητες για να καλύψει ολοκληρωμένα τις εξελισσόμενες ανάγκες της.

Πρότυποι Συνδυασμοί Ενοτήτων:

WinEra ERP

Διαχείριση επιχειρησιακών πόρων για την ελληνική επιχείρηση μεσαίου και μεγάλου μεγέθους. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις με σύνθετη δομή και εξειδικευμένες ανάγκες που επιθυμούν να καλύψουν ολοκληρωμένα και να παρακολουθούν το σύνολο των λειτουργιών και διαδικασιών τους. Συνοδεύεται από εργαλεία reporting, customization και στατιστικής ανάλυσης ώστε να προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες προσαρμογής και ανάλυσης των λειτουργικών στοιχείων της επιχείρησης.

WinEra Integral

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις μεσαίου και μικρού μεγέθους με εξειδικευμένες λειτουργίες που επιθυμούν να έχουν τη δυνατότητα προσαρμογής της εφαρμογής στις επιμέρους ανάγκες τους. Ο συνδυασμός ενοτήτων που περιλαμβάνεται στο WinEra Integralκαλύπτει τις ανάγκες για προχωρημένη εμπορική διαχείριση και μπορεί να επεκταθεί απεριόριστα, κατά την επιθυμία του πελάτη, με τις υπόλοιπες ενότητες του WinEra ERP.

WinEra Standard

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις μεσαίου και μικρού μεγέθους με τυποποιημένες μηχανογραφικές απαιτήσεις που επιθυμούν μία εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης η οποία θα λειτουργήσει άμεσα καλύπτοντας τις ανάγκες τους χωρίς παραμετροποιήσεις και ειδικές προσαρμογές του λογισμικού. To WinEra Standard μπορεί να επεκταθεί απεριόριστα, σύμφωνα με την εξελικτική πορεία της επιχείρησης, με τις υπόλοιπες ενότητες του WinEra ERP.

WinEra Essential

Απευθύνεται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις που ξεκινούν τη μηχανοργάνωσή τους και επιθυμούν να καλύψουν αμέσως, απλά και με χαμηλό κόστος τις βασικές ανάγκες εμπορικής διαχείρισης. Μπορεί να επεκταθεί ανάλογα με την εξέλιξη των επιχειρηματικών αναγκών.

Εναλλακτικά μοντέλα διάθεσης


Το WinEra διατίθεται στην αγορά με δύο μοντέλα διάθεσης:
 • Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του λογισμικού για αόριστο χρονικό διάστημα Ο πελάτης «αγοράζει» το δικαίωμα χρήσης του λογισμικού το οποίο εγκαθιστά στη επιχείρησή του και το χρησιμοποιεί για αόριστο χρονικό διάστημα.


 • Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του λογισμικού για ορισμένο χρονικό διάστημα (μίσθωση λογισμικού). Ο πελάτης εγκαθιστά το λογισμικό στην επιχείρησή και «ενοικιάζει» τη χρήση του για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (ένα έτος ή πολλαπλάσιο αυτού). Με τη λήξη του χρονικού διαστήματος μίσθωσης ο πελάτης , εφ’ όσον επιθυμεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το λογισμικό, πρέπει να ανανεώσει το συμφωνητικό μίσθωσης για μία ή περισσότερες περιόδους. Σε περίπτωση μη ανανέωσης της σύμβασης μίσθωσης το λογισμικό παραμένει στην κατοχή του πελάτη αλλά δεν είναι δυνατή η ενημέρωσή του με νέες κινήσεις. To μοντέλο μίσθωσης ισχύει για τους συνδυασμούς ενοτήτων: WinEra Standard και WinEra Essential.

 • Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα

  Αμεσότητα Λειτουργίας

  To WinEra ERP εγκαθίσταται αμέσως, οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της χρήσης, με μεταφορά των δεδομένων και των κινήσεων από το αποσυρόμενο λογισμικό χάρη στα ειδικά εργαλεία data migration που έχει αναπτύξει η Data Communication. Την εφαρμογή συνοδεύουν έτοιμα σενάρια χρήσης και προ-παραμετροποιημένες λειτουργίες (έτοιμο προς χρήση Λογιστικό Σχέδιο, έτοιμα σενάρια χρήσης του συστήματος που αφορούν Πωλήσεις, Αγορές, Απογραφές, Προσφορές, Παραγγελίες, Διακινήσεις, Λιανική, Εισπράξεις, Πληρωμές, Αξιόγραφα, Αυτόματη Ενημέρωση της Οικονομικής Διαχείρισης, Έτοιμες Εκτυπώσεις).

  Πληρότητα της Εφαρμογής

  Το WinEra ERP μπορεί να διαχειριστεί απεριόριστο αριθμό επιχειρήσεων, υποκαταστημάτων και αποθηκών. Έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης πολλαπλών χρήσεων και τηρεί ιστορικότητα των στοιχείων (πρόσβαση σε παλιές χρήσεις). Η εφαρμογή διαθέτει πληθώρα υποσυστημάτων (modules) τα οποία μπορούν να καλύψουν ακόμη και την πιο εξειδικευμένη απαίτηση. Παράλληλα, σε όλα τα βασικά αρχεία του συστήματος έχουν ενσωματωθεί οριζόμενα και υπολογιζόμενα πεδία στα οποία ο χρήστης μπορεί να προσδώσει τις ιδιότητες που επιθυμεί για να καλύψει τις ειδικές ανάγκες της επιχείρησης. Για ταχύτητα και ασφάλεια η εφαρμογή λειτουργεί on line και real time με άμεσες ενημερώσεις όλων των ενοτήτων της από μία καταχώρηση στοιχείων.

  Ευελιξία και Προσαρμοστικότητα

  Τα υποσυστήματα του WinEra ERP προσαρμόζονται απόλυτα στις διαδικασίες και τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Η μορφή των φορμών καταχώρησης των κινήσεων (τα διαθέσιμα προς συμπλήρωση πεδία, η ονομασία τους, οι ιδιότητες τους, η σειρά εμφάνισής τους), το επίπεδο πρόσβασης, ο τρόπος και οι παράμετροι αναζήτησης των πληροφοριών, μπορούν να οριστούν από το χρήστη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιχείρησης. Η συμπεριφορά των κινήσεων καθορίζεται πλήρως από το χρήστη μέσω των παραμέτρων των παραστατικών και των ιδιοτήτων των φορμών καταχώρησης.

  Επιπλέον, το WinEra ERP χρησιμοποιεί πρωτοποριακή μέθοδο μετασχηματισμού παραστατικών, με την οποία κάθε παραστατικό μπορεί να μετασχηματιστεί στο σύνολό του ή εν μέρει σε ένα ή πολλά άλλα παραστατικά (μερικός μετασχηματισμός). Με τον τρόπο αυτό προσδίδεται στο σύστημα μεγάλη ευελιξία και επιτυγχάνεται υψηλή ταχύτητα διεκπεραίωσης των εταιρικών διαδικασιών. Προσφέρεται επίσης η δυνατότητα μαζικού μετασχηματισμού παραστατικών βάσει πολλαπλών κριτηρίων, λειτουργία ιδιαίτερα χρήσιμη για επιχειρήσεις με μεγάλο αριθμό παραστατικών προς μετασχηματισμό.

  Πολυεπίπεδη Διαχείριση

  Το WinEra ERP παρέχει στο χρήστη πληθώρα δυνατοτήτων διαχείρισης των εταιρικών λειτουργιών:
  Ενδοδιακινήσεις, Πολλαπλοί Τιμοκατάλογοι, Εναλλακτικά Είδη, Σετ Ειδών, Εναλλακτικοί Προμηθευτές, Σειριακοί Αριθμοί, Παρτίδες, Συνταγές, Barcodes, Εναλλακτικές Διευθύνσεις Παράδοσης, Πολλαπλοί Τιμοκατάλογοι & Τιμολογιακές Πολιτικές, Τριγωνικές Συναλλαγές, Επιβαρύνσεις, Φόρος Ανακύκλωσης, Φορητή Παραγγελιοληψία & Τιμολόγηση, Πιστωτικές Πολιτικές, Συμψηφισμοί, Εξωλογιστικοί Λογαριασμοί, Συμφωνίες-Open Items, Πωλητές - Εισπράκτορες- Managers, Προϋπολογισμοί, Κέντρα Κόστους, Κοστολόγηση, Οικοδομικά Έργα, Εντατική Λιανική, κ.α.

  Επικοινωνία Απομακρυσμένων Σημείων

  Το WinEra ERP καινοτομεί σε θέματα επικοινωνίας απομακρυσμένων σημείων της επιχείρησης (υποκαταστημάτων, αποθηκών κλπ) διαθέτοντας τη δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας και ανταλλαγής στοιχείων μεταξύ των απομακρυσμένων σημείων και του κεντρικού μέσω του Internet χωρίς ειδικό εξοπλισμό και με εξαιρετικό χαμηλό κόστος. Η συχνότητα επικοινωνίας και ενημέρωσης των στοιχείων ορίζεται από τον χρήστη.

  Αναφορές – Εκτυπώσεις – Στατιστική Ανάλυση

  To WinEra ERP προσφέρει στον επιχειρηματία πολυδιάστατη και αξιόπιστη πληροφόρηση με απώτερο σκοπό την ταχύτερη λήψη των ενδεδειγμένων επιχειρηματικών αποφάσεων. Η εφαρμογή διαθέτει πληθώρα έτοιμων εκτυπώσεων και αναφορών, ενώ ενσωματώνει ισχυρά εργαλεία δημιουργίας και μορφοποίησης ειδικών εκτυπώσεων και reports (report generator).
  Για τη στατιστική ανάλυση των στοιχείων ο χρήστης έχει τη δυνατότητα με τη μέθοδο των «κύβων» (OLAP cubes) να αντλήσει, να απεικονίσει και να επεξεργασθεί τα στοιχεία που επιθυμεί βάσει πολλαπλών κριτηρίων και μεθόδων ώστε να προκύψουν οι ζητούμενες πληροφορίες για τη λήψη των εταιρικών αποφάσεων.

  Office, Document & Contact Management

  Το WinEra ERP προσφέρει στο χρήστη τη δυνατότητα διαχείρισης επαφών (ημερολόγιο, διαχείριση εκκρεμοτήτων), ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και λοιπών στοιχείων σε οποιαδήποτε μορφή (JPEG, BMP, MP3 κλπ). Ακόμη, επικοινωνεί άμεσα με τις όλες τις εφαρμογές του Microsoft Office (Word, Excel, Power Point κλπ).

  Ασφάλεια

  Το WinEra ERP διαθέτει ισχυρό και πολυεπίπεδο σύστημα ασφάλειας των δεδομένων με ορισμό των δικαιωμάτων πρόσβασης κάθε χρήστη ή ομάδων χρηστών στις επιμέρους λειτουργίες (επίπεδο menu), στα πεδία των οθονών καταχώρησης, στους πίνακες της εφαρμογής, ακόμη και σε επίπεδο ενεργειών των χρηστών.

  Σύγχρονη Τεχνολογία

  Το WinEra ERP λειτουργεί σε γραφικό περιβάλλον GUI (Windows) και χρησιμοποιεί τη σχεσιακή βάση δεδομένων Microsoft SQLServer για απόλυτη ασφάλεια και διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων με υψηλή ταχύτητα λειτουργίας. Η εφαρμογή είναι σχεδιασμένη με αντικειμενοστραφή μεθοδολογία και δομημένη με αρχιτεκτονική client server. Επικοινωνεί άμεσα με το Internet υποστηρίζοντας τις διαδικτυακές επιχειρηματικές διαδικασίες και παρέχοντας τη δυνατότητα αυτόματης ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων στους δημόσιους οργανισμούς. Η απόκτηση των νέων εκδόσεων της εφαρμογής είναι δυνατή μέσω του Internet με Live Update.

  Σύγχρονο, Φιλικό & Εύχρηστο Περιβάλλον Εργασίας

  Εργονομικό menu εργασιών και εργονομικές οθόνες διαχείρισης με απόλυτη προσαρμογή στις ανάγκες κάθε χρήστη. Απόλυτη ομοιογένεια χειρισμών. Πλήρης αυτοματοποίηση ενεργειών και λειτουργιών με χρήση του toolbar και των function keys. Πρωτοποριακό, εύχρηστο και γρήγορο σύστημα αναζήτησης σε πολλαπλά επίπεδα. Πλήρης λειτουργία της εφαρμογής με χρήση του πληκτρολογίου εναλλακτικά με το mouse, χάρη σε ειδική τεχνολογία που έχει αναπτύξει η Data Communication. Δυνατότητα εκτύπωσης σε όλους τους τύπους εκτυπωτών (laser, ink jet, dot matrix) καθώς και σε χαρτί Α3. Σύστημα προστασίας από εσφαλμένους χειρισμούς με αυτόματη επισήμανση εσφαλμένων χειρισμών σε 2 επίπεδα, με ταυτόχρονη ενημέρωση του χρήστη. Η εφαρμογή διακρίνεται για την ταχύτητα διεκπεραίωσης της τιμολόγησης, τη δυνατότητα αυτόματων επαναλαμβανόμενων εγγραφών, την ύπαρξη συσχετιζόμενων μενού και τη δυνατότητα επαναληπτικού drill down.

  Υποστήριξη – Συντήρηση – Εγγύηση αξιοπιστίας

  Το WinEra ERP συνοδεύται από την εγγύηση αξιοπιστίας που προσφέρει η Data Communication, η οποία από το 1987 διακρίνεται για την άμεση ανταπόκρισή της στις απαιτήσεις που δημιουργούν οι μεταβολές της νομοθεσίας και για τις συνεχείς αναβαθμίσεις των εφαρμογών σύμφωνα με τις προτάσεις των πελατών της. Παράλληλα, έχοντας συνάψει στρατηγική συνεργασία με τη Microsoft σε επίπεδο Gold Partner, η Data Communication ενσωματώνει στις εφαρμογές της τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές καινοτομίες της διεθνούς αγοράς λογισμικού.

  Οι νέες εκδόσεις είναι άμεσα διαθέσιμες στους χρήστες μέσω του Internet με αυτόματο Live Update των εφαρμογών. Η εξασφάλιση της συνεχούς ικανοποίησης του πελάτη επιτυγχάνεται με την άψογη και διαρκή υποστήριξή του σε όλα τα επίπεδα. Έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στηρίζουν τον πελάτη σε οποιοδήποτε θέμα τον απασχολεί. Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Πελατών της Data Communication λειτουργεί επί 10ωρο καθημερινά, καθώς και τα Σάββατα. Η επικοινωνία με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Πελατών γίνεται μέσω ειδικού τηλεφωνικού κέντρου με κόστος αστικής μονάδας χρέωσης.

  Σιγουριά για το Μέλλον

  Η Data Communication χαρακτηρίζεται από σταθερά ανοδική πορεία από το ξεκίνημά της το 1987. Σταθερή στις επιδιώξεις της, πιστή στην εξυπηρέτηση των πελατών της, με απόλυτη γνώση της νέας τεχνολογίας, με συνεχή αναβάθμιση των προϊόντων της, πιστοποιημένη ως Gold Partner της Microsoft, με ιδιαίτερα θετικά οικονομικά αποτελέσματα και, πάνω από όλα, με σεβασμό στον πελάτη. Η 20χρονη συνέπεια της στην αγορά αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για το μέλλον και προσφέρει απόλυτη σιγουριά στον πελάτη.